Mano paskyra (klientams) Profesionalams
Paslaugos
Apie mus Naujienos ir patarimai DUK
Mano paskyra DUK

Kas yra kapitalinis remontas?

2022-04-03

Kapitalinio remonto sąvoką dažniausiai naudojame tada, kai norime kažką pertvarkyti „iš pagrindų“. Vis dėlto, svarbu žinoti, kad statinio kapitalinis remontas ir rekonstrukcija nėra tapatūs dalykai, todėl šias sąvokas svarbu atskirti.

Kada atliekamas kapitalinis remontas?

Kapitalinis remontas atliekamas šiais atvejais:

  • Kai iš dalies keičiama fasado išvaizda;
  • Kai keičiamos bendrosios inžinerinės sistemos ar jų elementai;
  • Kai keičiamos arba stiprinamos susidėvėjusios statinio konstrukcijos (išskyrus tuos atvejus, kai keičiamos laikančios sienos, karkasai ar pamatai);
  • Kai įrengiamos atskiros inžinerinės sistemos;
  • Kai atliekami technologinių įrenginių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų kapitalinio remonto darbai.

Koks yra svarbiausias kapitalinio remonto tikslas?

Pagrindinis kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų. Atliekant kapitalinį remontą konstrukcijos gali būti tik sustiprinamos.

Ar kapitaliniam remontui reikalingi leidimai?

Tai priklauso nuo konkrečios situacijos ir statinio kategorijos. Statybos įstatymo 27 straipsnyje nurodoma, kad leidimas yra reikalingas tuomet, jei kapitalinis remontas yra atliekamas ypatingajame arba neypatingajame daugiabučiame name, viešuosiuose pastatuose (išskyrus krašto apsaugos tikslais naudojamus neypatinguosius statinius) ir saugomoje teritorijoje esančiuose statiniuose. Taip pat leidimas bus reikalingas ir tuomet, jei atliekant kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos ar išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos (išskyrus tuos atvejus, jei dėl uždelsto darbų atlikimo gali kilti reali grėsmė).

Kuo kapitalinis remontas skiriasi nuo rekonstrukcijos?

Esminis skirtumas tarp kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos yra tai, kad atliekant kapitalinį remontą negali būti keičiami statinio matmenys, tačiau kas kita, jei yra  atliekama rekonstrukcija. Atliekant rekonstrukciją gali būti perstatomos laikančios konstrukcijos: statomi nauji aukštai, įrengiamas naujas rūsys, plečiamas esamas rūsys, nugriaunami dalis aukštų, statomas priestatas, ir t.t.

Remonto ir rekonstrukcijos darbų pavyzdžiai

  • Jei planuojama įrengti tūrinius stogo langus, ir dėl to reikia perstatyti laikančiąsias konstrukcijas, dėl kurių pakinta statinio išorės matmenys, tokių darbų atlikimas yra laikomas rekonstrukcija;
  • Sienų griovimo darbai gali būti priskiriami ir rekonstrukcijos, ir remonto darbams. Jei griaunama laikančioji siena, arba joje formuojamos angos, tokie darbai yra priskiriami rekonstrukcijai;
  • Jei bute atliekami remonto darbai, kurių metu yra keičiamas interjeras, tokie darbai yra priskiriami paprastajam remontui (paprastojo remonto sąvoka apibrėžia patalpų dažymą, sienų tapetavimą, pakabinamų lubų įrengimą ir kitus panašius darbus);
  • Jei vonios patalpa yra sujungiama su tualetu, tokių darbų atlikimas gali būti priskiriamas rekonstrukcijai arba kapitaliniam remontui. Jei griaunama siena yra nelaikanti, darbai priskiriami remontui, o tuomet, jei tai yra laikanti konstrukcija, – rekonstrukcijai.

Kapitaliniam remontui projektas rengiamas tik atskirais atvejais, kai tą nustato Aplinkos ir Kultūros ministerijos, o rekonstrukcijai projektas yra reikalingas visais atvejais. Rengiant projektus būtina gauti bendraturčių sutikimas.