Mano paskyra (klientams) Profesionalams
Paslaugos
Apie mus Naujienos ir patarimai DUK
Mano paskyra DUK

Individualios veiklos pažymos ir verslo liudijimo skirtumai

2021-02-26

Remdamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) informacija, pateikiame Verslo liudijimo, kitaip dar vadinamu patentu, ir Individualios veiklos pagal pažymą verslo formų skirtumus, kurie leis suprasti, kodėl Individualios veiklos pagal pažyma verslo forma yra palankesnis pasirinkimas„PortalPRO“ platformoje dirbantiems meistrams.

Renkantis darbo veiklos formą dažnai kyla klausimų, kurią iš jų pasirinkti. Siekiant skaidrumo meistrai „PortalPRO“ gali dirbti tik turint Individualios veiklos pažymą, kuri leidžia užtikrinti ilgalaikius bendradarbiavimo santykius ir veiklos skaidrumą.

Esminis skirtumas – mokesčiai. Dirbant su verslo liudijimu, kitaip vadinamu patentu, iškart sumokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis. Kai tuo tarpu, vykdant veiklą pagal pažymą – pajamų mokestis gali būti mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui ar pasirinktais intervalais, kad nesusikauptų didelė mokestinė našta, nuo faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo. Taip pat ši veiklos forma leidžia automatiškai nusirašyti 30 proc. išlaidų ir nerinkti išlaidas patvirtinančių dokumentų. Buhalterinę apskaitą padeda vesti virtualus buhalteris arba visus mokesčius pasiskaičiuoti galima skaičiuoklėmis.

Svarbi ir trukmė, kuri apibrėžia, kada paslaugų tiekėjas gali teikti paslaugas. Individualios veiklos pagal pažymą atveju – neribotai, o dirbant pagal verslo liudijimą – teikti paslaugas asmuo gali tik nurodytu jo įsigijimo laikotarpiu.

Dirbant su verslo liudijimu ribojamos ne tik gaunamos pajamos, bet jis nėra išduodamas ir tam tikroms, „PortalPRO“ aktualioms, veikloms, kaip elektrikas ar santechnikas. Tuo tarpu dirbant su individualia veikla pagal pažymą veiklos nėra ribojamos. Jų galima vykdyti tiek, kiek reikia, mokesčiai nuo jų kiekio ar pasirinktų kodų ir veiklos vykdymo teritorijos nesikeičia. Verslo liudijimo pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės.
Tokiu būdu darbo pagal individualios veiklos pažymą forma yra palankesnė „PortalPRO“ ir suteikia galimybę oficialiai bei skaidriai išlaikyti darbo santykius neribotam laikui. Kai tuo tarpu darbo pagal verslo liudijimą forma organizacijai neleidžia žinoti, ar atliekamo darbo metu, darbuotojas tikrai yra įsigijęs verslo liudijimą ir atliekami darbai daromi oficialiai ir skaidriai.

Kiekvieno atvejo tikrinimas „PortalPRO“ reikalautų papildomo darbuotojų įsitraukimo ir jų resursų, sprendžiant situacijas individualiai. Kadangi tokių galimybių nėra, individualios veiklos forma pagal pažymą palengvina darbo santykių sureguliavimą tarp paslaugų tiekėjo ir „PortalPRO“ ilgalaikiam bendradarbiavimui.

PAGRINDINIAI SKIRTUMAI

MOKESČIAI
Individualios veiklos pažyma: GPM mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo apmokestinamųjų pajamų, t.y. faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo. Visi mokesčiai čia
Verslo liudijimas: Iš anksto mokamas fiksuotas GPM mokestis (nepriklausantis nuo gautų pajamų dydžio). Visi mokesčiai čia

DARBO PRADŽIA
Individualios veiklos pažyma: Galima pradėti vykdyti nuo teisingai užpildyto prašymo pateikimo dienos.
Verslo liudijimas: Išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.

VEIKLOS LAIKOTARPIS
Individualios veiklos pažyma: Veikos laikotarpis neribotas.
Verslo liudijimas: Trukmė nurodoma prašyme (maksimali 1 kalendoriniai metai; minimali – prekybai 1 diena, o paslaugoms bei gamybai 5 pasirinktos dienos). Verslo liudijimą galima pratęsti.

VEIKLOS APRIBOJIMAI
Individualios veiklos pažyma:
Visa komercinė/gamybinė veikla, išskyrus tas, kurias gali vykdyti juridinis asmuo arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla (negalima nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimo/nuomos veikla).
Verslo liudijimas:
• Galimos veiklos išvardintos sąraše.
• PVM mokėtojai negali vykdyti individualios veiklos pagal verslo liudijimą.
• prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4500EUR prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, išskyrus prekybą automobiliais, motociklais, mopedais, žemės ūkio ir maisto produktus parduoti kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui.
• paslaugų bei gamybos verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią veiklą įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4500€ per mokestinį laikotarpį.

KITŲ DARBUOTOJŲ SAMDYMAS
Individualios veiklos pažyma: Galima įdarbinti darbuotojus.
Verslo liudijimas: Galima į verslo liudijimą įrašyti vieną artimą asmenį, bet tai nebus jo įdarbinimas.

Kaip įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą ir ją atsiimti?
Prašymo formą patogiausia pateikti elektroniniu būdu per portalą Mano VMI skyrelyje:
Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Verslo liudijimai / individuali veikla / kontaktiniai ir kiti registriniai duomenys -> Individualios veiklos registravimas / nutraukimas, mokesčių mokėtojo kontaktinių duomenų tvarkymas -> Individualios veiklos registravimas / nutraukimas -> Išduoto dokumento atsisiuntimas į savo kompiuterį.