Mano paskyra (klientams) Profesionalams
Paslaugos
Apie mus Naujienos ir patarimai DUK
Mano paskyra DUK

Darbas pagal individualios veiklos pažymą: svarbiausi akcentai

2020-11-03

Kas yra individualios veiklos pažyma?

Dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla.

Ką galima dirbti su individualios veiklos pažyma?

Pagal individualios veiklos pažymėjimą galima vykdyti bet kokio pobūdžio veiklą, išskyrus tam tikrus atvejus kai yra privaloma įsteigti įmonę arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla.

Kaip ir kada ieškoti/gauti individualios veiklos pažymą?

Prašymą dėl pažymos išdavimo reikia pateikti ne vėliau kaip veiklos vykdymo pradžios dieną. Prašymą galima pateikti nuvykus į VMI skyrių, paštu ar  elektroniniu būdu per Mano VMI sritį. Nusprendus nutraukti vykdomą veiklą, reikia pateikti VMI prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po veiklos nutraukimo dienos.

Fizinių asmenų veiklos įregistravimą/išregistravimą/duomenų keitimą mokesčių mokėtojų registre rasite čia.

Apie mokesčius, vykdant veiklą pagal individualios veiklos pažymą:

Vykdant individualią veiklą pagal pažymą, pajamų mokestis sumokamas nuo faktiškai gautų metinių individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų. Apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas iš uždirbtų pajamų galima atimti leidžiamus atskaitymus (išlaidas patirtas pajamoms uždirbti). Taikant supaprastintą tvarką, leidžiamais atskaitymais galima pripažinti fiksuotą dydį t. y. 30 proc. gautų individualios veiklos pajamų. Pasibaigus metams asmenys deklaruoja savo pajamas, bei sumoka nustatytus mokesčius.

Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turi pildyti pajamų-išlaidų apskaitos žurnalą, taip pat prekių ar paslaugų pirkėjams privalo išduoti vieną iš apskaitos dokumentų: sąskaitą faktūrą, PVM sąskaitą faktūrą arba kasos aparato kvitą. Detalesnė informacija nustatyta gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, kurias rasite čia.

Apie mokesčių dydį ir mokėjimo laiką:

  • Dirbantieji su individualios veiklos pažymomis savarankiškai turi mokėti Valstybinio socialinio draudimo (VSD apima pensijos draudimą, ligos draudimą ir motinystės socialinį draudimą) ir Privalomojo sveikatos draudimo (PSD suteikia teisę į sveikatos apsaugą) įmokas.
  • Gyventojų pajamų mokesčio (GPM), Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir Valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifus 2020-iesiems metams galite rasti čia.
  • Įmokos „SODRAI“ mokamos nuo 50proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD)
  • Socialinio draudimo įmokos (VSD) turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo VMI paskutinės dienos (t.y. gegužės 1 d.)
  • Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos turi būti sumokėtos iki 
    • einamojo mėnesio paskutinės dienos;
    • teikiant metinę pajamų deklaraciją (tuo atveju, jei už žmogų yra mokamos PSD įmokos ar jis draudžiamas valstybės lėšomis)

Svarbu: pasibaigus kalendoriniams metams, žmonės, vykdantys individualią veiklą, turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas PSD įmokas ir, jei reikia, padengti įmokų skirtumą.

Apie stažo pensijai kaupimą:

Vienerių metų stažas pensijai sukaupiamas per metus sumokėjus įmokas nuo 12 minimalaus mėnesinio atlyginimo.

Stažas pensijai skaičiuojamas vertinant draudžiamąsias pajamas – tas, nuo kurių buvo mokėtos socialinio draudimo (VSD) įmokos.

Svarbios nuorodos, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą:

Ekonominės veiklos rūšių sąrašas, kurias gali vykdyti tik juridiniai asmenys

Svarbiausi klausimai ir atsakymai iš SODROS, dirbant pagal individualios veiklos pažymą

Valstybinė mokesčių inspekcija

SODRA

Valstybinė darbo inspekcija

Elektroninė individualios veiklos apskaita – CFLOW

Individualios veiklos mokesčių skaičiuoklė